Bierzmowanie dla dorosłych jak wygląda

bierzmowanie dla dorosłych

Przyjęcie sakramentu bierzmowania stanowi istotny element wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim. Sakrament ten często określany jest sakramentem dojrzałości. Podczas inicjacji Chrześcijanie wierzą w otrzymanie mocy Ducha Świętego, który umacnia w wierze i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie. Z reguły sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież w wieku 14 – 16 lat, po odpowiednich przygotowaniach na lekcjach katechezy szkolnej oraz podczas spotkań w parafii. Warto również pamiętać, iż sakrament ten może zostać przyjęty również przez osoby, które osiągnęły pełnoletniość – istnieje jednak kilka wymogów, które muszą zostać spełnione w sytuacji kiedy osoba dorosła stara się o przyjęcie tego sakramentu. Dorosłym kandydatem, który chce otrzymać sakrament bierzmowania określa się osobę, która ukończyła 21 lat i nie miała okazji zdobyć bierzmowania podczas uczestniczenia w lekcjach religii szkolnej z różnych powodów. W dalszej części artykułu wyjaśnimy jakie są poszczególne etapy oraz przygotowania do uzyskania tego elementu inicjacji chrześcijańskiej.

Dorosły kandydat do bierzmowania

W zależności od sytuacji dorosły kandydat do bierzmowania powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę okres obejmujący przygotowania do przyjęcia sakramentu. Parafie różnią się okresem oraz czasem przygotowań – zazwyczaj zajmuje to od 2 do 3 miesięcy. W przypadku planowania ślubu, duszpasterze zazwyczaj wychodzą naprzeciw potrzebom i włączają do nauk przedślubnych przygotowanie do przyjęcia bierzmowania, jeśli kandydaci wyrażą na to zgodę. Natomiast w przypadku osób żyjących w związkach niesakramentalnych przygotowania mogą odbyć się wcześniej, natomiast sam sakrament zostanie udzielony po zawarciu małżeństwa.

sakrament bierzmowania dla dorosłych

sakrament bierzmowania dla dorosłych

Jak wyglądają przygotowania do bierzmowania dorosłego kandydata?

Po pierwsze należy skontaktować się z proboszczem w swojej parafii, który wskaże poszczególne etapy przygotowań oraz omówi ogólne warunki uzyskania tego sakramentu. Przyjęcie bierzmowania może również odbyć się w innej parafii lub ośrodkach przykatedralnych. Następnie kandydat skierowany jest na rozmowę z proboszczem, podczas której musi podać powód nieprzystąpienia do bierzmowania w okresie młodzieńczym. Powodów tych jest całe mnóstwo, może to być np. ograniczenie ze strony politycznej, choroba, wyjazd czy też zaniedbanie w sprawie wiary. W kolejnym kroku kandydat otrzymuje modlitewnik i katechizm oraz informację o spotkaniach, w których musi uczestniczyć. W tym czasie ksiądz proboszcz przygotowuje odpowiednie dokumenty: akt chrztu, kartę do bierzmowania oraz zaświadczenie świadka bierzmowania i wysyła je do Kancelarii Parafii Katedralnej.
Obowiązkowe spotkania przygotowujące do bierzmowania przypominają najczęściej odbywanie rekolekcji i zazwyczaj nie kończą się żadnymi egzaminami. Spotkania te prowadzone są przez księży i osoby świeckie.

Przyjęcie bierzmowania nie jest obowiązkowe i na dobrą sprawę nikt nie jest w stanie nie zmusić do przyjęcia tego sakramentu. Decyzja zależy od kandydatów i po prostu opiera się na umacnianiu wiary i tworzeniu bliższej relacji z Bogiem.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*