Jak wygląda bierzmowanie?

bierzmowanie

Bierzmowanie to jeden z trzech sakramentów tzw. wtajemniczenia chrześcijańskiego. Zwyczajowo osobą, której udziela się tego sakramentu, jest nastolatek w wieku 14-18 lat, jednak podstawowym warunkiem jest wcześniej otrzymany sakrament Eucharystii. Konfirmacja, bo tak określa się także bierzmowanie, przyjmuje się raz w życiu i rzecz jasna odbywa się według ściśle określonego porządku. Poznaj jak wygląda konkretny plan tej wyjątkowej ceremonii, która świadczy o dojrzałości duchowej człowieka.

Sakrament bierzmowania – przedstawienie kandydatów

Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje na konieczność udzielania sakramentu Chrztu Świętego oraz Bierzmowania podczas mszy świętej. Istnieje jednak przypis mówiącej o tym, że w uzasadnionych okolicznościach sakramentu udzielić można poza Eucharystią i/lub nie przed obliczem ołtarza.
Nawiązując jednak do standardów udzielania sakramentów, należy zwrócić uwagę na moment, kiedy bierzmowanie rozpoczyna się. A dzieje się to tuż po odczytaniu Ewangelii. W tym momencie proboszcz parafii bądź inny ksiądz, który towarzysz mszy świętej przedstawia biskupowi kandydatów gotowych do przyjęcia sakramentu dojrzałości. Odbywa się to za pomocą konkretnych formułek zawartych w księgach (np. w mszale).

sakrament bierzmowania

sakrament bierzmowania

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przed sakramentem bierzmowania

Tuż po przestawieniu kandydatów koncelebransowi uroczystości następuje wygłoszenie przez niego homilii, której zadaniem jest wyjaśnienie zebranym (wszystkim wiernym – nie tylko kandydatom, którzy teoretycznie wiedzę tę posiedli przed uroczystością) znaczenie sakramentu bierzmowania w życiu katolika.

Kolejnym elementem ceremonii jest tzw. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Standardowo w momencie Chrztu człowiek jest niemowlęciem, więc przyrzeczenia chrzcielne w jego imieniu udzielają rodzice i chrzestni. Teraz dochodzi do sytuacji, kiedy to dojrzały człowiek we własnym imieniu i w pełnej świadomości wyrzeka się grzechu i szatana. Jest to symbol gotowości do osiągnięcia kolejnego kroku wtajemniczenia chrześcijańskiego,

Włożenie rąk – wezwanie do sakramentu bierzmowania
Tutaj następuje ”włożenie rąk” przez biskupa, który za pomocą słów, które odczytuje z mszału zachęca wiernych do krótkiej modlitwy w ciszy. Wówczas wierni w intencji kandydatów do przyjęcia sakramentu odmawiają dowolną modlitwę. Kolejno biskup czyni znak daru Ducha Świętego i wypowiada słowa modlitwy przygotowanej stricte pod sakrament bierzmowania.

Poprzedza to najistotniejszy moment ceremonii, który odbywa się według zwyczajów danej parafii. Czasami kandydaci do bierzmowania podchodzą do ołtarza w celu przyjęcia sakramentu lub tworzą wcześniej ustalony szyk i wówczas biskup przemieszcza się między kandydatami.

Najważniejszy moment ceremonii – sakrament bierzmowania

Kluczowym elementem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym. Jak wygląda? Polega na nakreśleniu przez biskupa świętym olejem znaku krzyża na czole każdego kandydata, któremu towarzyszy kwestia ”X, Przyjmij znamię daru Ducha Świętego” (X to imię wybranego przez kandydata patrona. Imię podaje kandydat do bierzmowania tuż przed namaszczenia krzyżmem świętym). Wówczas bierzmowany odpowiada ”Amen” i zanim biskup przejdzie do kolejnej osoby, mówi ”Pokój z tobą.”, na co słyszy odpowiedź ”I z duchem twoim.” Świadek bierzmowania w momencie udzielania sakramentu towarzyszy kandydatowi, trzymając swoją dłoń na ramieniu bierzmowanego.
Najistotniejszy moment Eucharystii, podczas której odbywa się sakrament bierzmowania, kończy modlitwa powszechna; po niej msza święta przebiega według stałego porządku. Jedynie podczas obrzędów końcowych następuje poświecenie pamiątek bierzmowania i specjalne błogosławieństwo z rąk biskupa.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*