Kiedy nie można przyjąć komunii świętej?

kiedy nie można przyjąć komunii świętej

Żeby dostąpić możliwości przyjęcia sakramentu Komunii Świętej należy wcześniej pojednać się z Bogiem poprzez sakrament pokuty, czyli przystąpić do spowiedzi świętej. To właśnie szczera spowiedź i wyznanie grzechów, a następnie udzielenie nam przez spowiednika rozgrzeszenia dzieli nas od przyjęcia Jezusa pod postacią chleba. Ale czy zawsze możemy być pewni, że otrzymamy rozgrzeszenie i tym samym przyjmiemy Komunię? Kiedy prawo kanonicznie nakłada w tym względzie ograniczenia, jakie są i czy ksiądz może odmówić przyjęcia pierwszej komunii dziecku? Sprawdźmy. 

Możliwość pełnego przyjęcia sakramentu Komunii Świętej, czyli o wyznaniu grzechów lekkich

Grzechy popełniane na co dzień, nie zawsze w pełni świadomie i nie dotykające sfery materii ciężkiej oraz te, mimo których popełniania nie zrywamy nadanej nam podczas sakramentu Chrztu Świętego łaski uświęcającej to grzechy powszednie. Za przykłady można tu podać opuszczanie Mszy Świętej z powodów innych niż zdrowotne; najczęściej z lenistwa lub usprawiedliwiając się brakiem czasu, brak modlitwy, nieokazanie szacunku bliźniemu. W ocenianiu kryterium grzechu należy wziąć pod uwagę, czy został on popełniony świadomie, z pełną konsekwencją i dobrowolnością. Grzechy powszednie najczęściej są odpuszczane po dogłębnym rachunku sumienia, żalu za nie, pokuty i postanowieniu poprawy. Zmycie grzechu odbywa się poprzez przyjęcie Komunii świętej.

 Dobrowolne trwanie w grzechu ciężkim, czyli kiedy nie otrzymamy rozgrzeszenia i nie będziemy mogli przyjąć Komunii Świętej?

Należy podkreślić, że każda wierząca osoba ma pełnię praw polegającą na przystąpieniu do sakramentów świętych. Niemożność rozgrzeszenia i przyjęcia tym samym Komunii Świętej należy rozpatrywać w kategorii absolutnych wyjątków. Należy do nich dobrowolne i ciągłe trwanie w grzechu ciężkim-za takie uznawany jest niesakramentalny związek cywilny, apostazja, bluźnierstwo, wiara w moc liczb, czarów, magii, wróżenia, czyli zaprzeczenie wiary w Boga. Jeżeli trwamy w świadomie popełnionym grzechu śmiertelnym, nie przystępujemy do sakramentu spowiedzi lub nie otrzymaliśmy rozgrzeszenia na skutek ciągłego trwania np. w konkubinacie lub nałogowego popełniania grzechu nie możemy przyjąć Komunii Świętej. Jeśli natomiast przystąpimy do niej bez uprzedniej spowiedzi popełniamy grzech świętokradztwa. Czy rozwodnicy mogą przyjmować Komunię? Tak, pod warunkiem, że nie zawarli ponownie cywilnego związku małżeńskiego ani nie żyją w relacji nieformalnej, pierwszy rozwód nie był z ich winy, a swoją postawą dają przykład miłości chrześcijańskiej i wiary. Jest to zatem bardzo indywidualna sprawa.

komunia święta kiedy nie można przyjąć

Komunia święta kiedy nie można przyjąć

Czy ksiądz ma prawo nie dopuścić dziecka do przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej?

Choć dla wielu może to być zaskoczeniem, ale ksiądz może nie dopuścić dziecka do przystąpienia do Sakramentu Pierwszej Komunii. By doszło do takiej, ostatecznej sytuacji dziecko musiałoby być ciągle nieobecne na lekcjach religii, spotkaniach przygotowujących do przyjęcia Komunii czy Mszach Świętych, czyli w żaden sposób nie przygotowywałoby się do sakramentu. Nie ma przy tym znaczenia nawet fakt, że dziecko zostało ochrzczone.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*